Gmina Goniądz


 

goniądzGmina Goniądz leży w północnej części Powiatu Monieckiego. Siedzibą gminy jest miasto Goniądz położone na wzgórzu stanowiącym krawędź Wysoczyzny Goniądzkiej, stromo w tym miejscu opadającej nad brzeg Biebrzy. Jest to dobre miejsce wypadowe do zwiedzania Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dużą część gminy stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Zajmują one 23328 ha, stanowi to 61,9% ogólnej powierzchni gminy. Z tego na Biebrzański Park Narodowy przypada 22087 ha, a na obszary chronionego krajobrazu 1241 ha.

Już w średniowieczu powstała tu osada książąt mazowieckich. W 1547 roku Goniądz, stanowiący wówczas znaczący port rzeczny i ośrodek handlowy, uzyskał prawa miejskie. Znajdują się tu zachowane resztki XVI-wiecznego układu urbanistycznego oraz zabytkowy Kościół p.w. Św. Agnieszki z lat 20-tych XX wieku. Dziś Goniądz liczy około 2 tysięcy mieszkańców, jest siedzibą władz gminnych, szkół oraz ważnym ośrodkiem handlu i usług - szczególnie turystyczno-wypoczynkowych.

Atrakcyjne położenie nad rzeką Biebrzą oraz bliskość Biebrzańskiego Parku Narodowego przyciągają corocznie wielu turystów. Do dyspozycji przyjeżdżających są nowoczesne i malowniczo położone hotele i pensjonaty. Znajdująca się nieopodal plaża z wypożyczalnią sprzętu sportowego i wodnego - gwarantuje odwiedzającym wysoki komfort w warunkach dziewiczej przyrody.

W gminie Goniądz warto zobaczyć: