Gmina Jasionówka


 

herb jasionówkaGmina Jasionówka położona jest w województwie podlaskim przy dawnym trakcie Warszawa - Wilno. Od 1 stycznia 1999r. należy do Powiatu Monieckiego. Początki Jasionówki sięgają połowy XVI wieku. W roku 1642 roku Władysław IV nadał Jasionówce prawa miejskie oraz przywilej organizowania 3 jarmarków w roku: w poniedziałek przed Środą Popielcową , we wtorek po Św. Trójcy i we wtorek po Wszystkich Świętych.

W Jasionówce możemy spotkać wiele ciekawych zabytków historycznych i osobliwości przyrodniczych. Zachowany został zabytkowy układ przestrzenny miejscowości z XVI-XIXw., którego rozplanowanie oparto na typowym schemacie miasta magdeburskiego, dostosowanym do lokalnych warunków. Część Gminy leży na terenie i w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Piękny krajobraz urozmaicają lasy, pagórki i łąki. Na rzece Brzozówce można spotkać tamy zbudowane przez bobry, w Parku Krajobrazowym gatunki roślin chronionych i rzadkich oraz ptactwo nie spotykane w innych rejonach kraju.

W gminie Jasionówka warto zobaczyć: