Powiat Moniecki

herbPowiat moniecki należy do obszarów o wysokiej atrakcyjności turystycznej. Szczególnie cenne są tu zabytki historyczne oraz różnorodne środowisko przyrodnicze. To kraina największych w Europie Środkowej bagien, lasu, czystego powietrza i unikatowej przyrody.

Powiat moniecki położony jest u zbiegu Biebrzy i Narwi, w centralnej części województwa podlaskiego. Teren powiatu otaczają cenne obiekty przyrodnicze: od zachodu Biebrzański Park Narodowy, ze strony wschodniej w granicach powiatu leżą obrzeża Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, krańce południowe stanowią natomiast fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Narwi" i stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku Narodowego.

Powiat charakteryzuje się oryginalną formą i niepowtarzalną strukturą, przyciąga nie tylko biologów i badaczy, ale również turystów chcących zobaczyć żyjące na wolności bobry, łosie czy bataliony oraz powędrować ciekawymi szlakami przez bagienne bezdroża czy zaobserwować niezwykłe zjawiska przyrodnicze.

Powiat moniecki to znakomite miejsce do uprawiania turystyki weekendowej, pieszej, rowerowej oraz turystyki konnej. W pakiecie atrakcji turystycznych każdej z gmin naszego powiatu znajdują się doskonale przygotowane trasy, które oprowadzają po najpiękniejszych zakątkach powiatu.

Miłośnicy historii również znajdą tutaj coś dla siebie. W powiecie spotykamy liczne dowody dawnej świetności w postaci budowli sakralnych oraz zabytkowych wiejskich kapliczek rozrzuconych po całym powiecie.

Powiat moniecki to nie tylko przyroda, zabytki, inwestycje ale przede wszystkim ludzie. Mieszkańców tej ziemi cechuje otwartość i szczera gościnność. Tradycje są pieczołowicie pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. W powiecie występują liczne grupy śpiewacze, Koła Gospodyń Wiejskich, które są atrakcją na lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach folklorystycznych.