Gmina Trzcianne

trzcianneGmina Trzcianne położona jest w południowo-zachodniej części Powiatu Monieckiego.


Gmina Trzcianne znajduje się w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tereny ścisłej ochrony Parku zajmują ponad połowę powierzchni gminy tj.16.539 ha. Na obszarze gminy można zobaczyć żyjące na swobodzie: wilki, łosie, jelenie i bobry, a ponadto wydry, borsuki, kuny i inne ssaki z rzędu łasicowatych. Wśród wielu drapieżnych ptaków występuje największy z nich - orzeł bielik. Ptasim endemitem, którego prawie cała światowa populacja występuje właśnie w tej gminie jest wodniczka. Przez gminę przepływają 4 rzeki: od strony południowej Narew, od zachodu Biebrza, od północy Kosódka i od strony wschodniej Nereśl.

W gminie Trzciannem warto zobaczyć: