Gmina Knyszyn


 

KnyszynGmina Knyszyn leży w południowo - wschodniej części Powiatu Monieckiego, na pograniczu Wysoczyzny Kolneńskiej i Białostockiej, na północno - zachodnim skraju Puszczy Knyszyńskiej. Lasy państwowe zajmują fragment północno - zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej i prawie w całości znajdują się w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego.

W XVI wieku Knyszyn był miastem królewskim, ulubionym miejscem pobytu Zygmunta Augusta, który nie tylko uwielbiał polować w tutejszych puszczach, ale także władał stąd Rzeczypospolitą Obojga Narodów. To właśnie w Knyszynie ten ostatni władca z dynastii Jagiellonów zmarł 7 lipca 1572 roku.

"Czasy Zygmuntowskie" stanowiły złoty wiek Knyszyna, który w 1568 roku otrzymał prawa miejskie. Wybudowano wówczas ratusz, łaźnie, budynek wagi, wybrukowano ulice. Świadectwem dawnej świetności są zachowane do dziś fragmenty XVI-wiecznego układu urbanistycznego oraz późnogotycki Kościół p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. O wielokulturowej przeszłości miasta przypominają zabytkowe cmentarze: katolicki, protestancki, prawosławny i żydowski.

Obecnie w Knyszynie mieszka około 3 tysiące osób. Mieszczą się tu szkoły, placówki ochrony zdrowia, a także ośrodek kultury, wokół którego skupia się życie kulturalne i artystyczne, z działającymi zespołami muzycznymi, plastycznymi oraz teatrem amatorskim.

W gminie Knyszyn warto zobaczyć: